Museu del Montsià (inici)
 
 

CASTELLANO

Edicions : L'informatiu

Museu del Montsià: publicacions

Museu del Montsià: publicacions

L'Informatiu del Museu del Montsià es publica des de l'any 1985. Des d'aleshores, l'Informatiu ha constituït una eina bàsica de difusió de les activitats que realitza el centre, a més d'esdevenir un mitjà divulgatiu del patrimoni natural, arqueològic, etnològic, històric, de l'art, de la museologia i d'altres temes, constituïnt una de les aportacions més importants en la difusió del patrimoni natural i cultural de les comarques de l'Ebre.

Actualment, l'Informatiu es publica trimestralment i s'estructura en sis seccions: el Davantal, article d'opinió o reflexió sobre un tema d'interès; les Cròniques, que donen notícia de les activitats que ha realitzat el Museu en els mesos anteriors; els Temes, articles de fons que tracten aspectes de les comarques de l'Ebre, relacionats amb l'arqueologia, l'etnologia, la història, la natura, etc.; la Vitrina, secció que ressenya les dades més importants d'una peça de les col.leccions del Museu; els Breus, notícies d'interès sobre actuacions que duen a terme altres persones o entitats, i relacionades amb el patrimoni natural i cultural; i finalment, l'Agenda, a través de la qual es difonen les activitats que té programades el centre per als pròxims mesos.

L'Informatiu es distribueix gratuïtament als Amics i Col.laboradors del Museu, a diverses entitats locals de les Terres de l'Ebre i s'intercanvia amb les publicacions d'institucions culturals (museus, centres d'estudis, associacions, universitats i institucions de Catalunya o d'altres Comunitats Autònomes).

Museu del Montsià - C/ Gran Capità, - Tel. -