Museu del Montsià (inici)
 
 

CASTELLANO

Edicions

Informació sobre les publicacions i materials que han estat editats pel Museu del Montsià.

Museu del Montsià: L'Informatiu
L'informatiu del Museu, eina de difusió de les seves activitats i de divulgació del patrimoni del territori.
Museu del Montsià: llibres
Els llibres que, en forma de monografies o catàlegs d'exposicions, publica el Museu del Montsià.
Museu del Montsià: edicions
Informació sobre materials diversos editats pel Museu del Montsià o en col.laboració amb entitats.
Museu del Montsià: edicions
Reproduccions de materials del fons del Museu i d'altres representatius de les Terres de l'Ebre.
Museu del Montsià - C/ Gran Capità, - Tel. -