Museu del Montsià (inici)
 
 

CASTELLANO

Informació general

Museu del Montsià: Plànol de situació (clic per ampliar)
Dades de contacte:

Horari de visites:
  • de dimarts a dissabtes: d'11 a 14 h i de 17 a 20 h
  • diumenges i festius: d'11 a 14 h
  • tancat: tots els dilluns; dies 1 de gener, divendres sant, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.
Horari d'oficina i dels serveis tècnics:
  • de dilluns a divendres: de 9 a 14 h i de 17 a 19 h
Drets d'entrada:
  • Entrada de pagament: 1 €
  • Tarifa reduïda: estudiants, jubilats i grups: 0,5 €
  • Entrada gratuïta: diumenges i festius
Registre de Museus:
  • Museu inscrit al Registre de Museus de Catalunya (R 17-1-1996/DOGC 29-1-1996)

Museu del Montsià: Informació general

Història del Museu

La seu del Museu del Montsià es situa a Amposta, en un lloc cèntric al davant del parc municipal, i ocupa l'edifici de les antigues escoles públiques Miquel Granell. La construcció, del 1912, és una obra de l'arquitecte Ramon Salas, que ha estat reformada interiorment, si bé conserva les façanes i els elements d'inspiració modernista originals, com els ornaments en les obertures, els esgrafiats en les cornises i les franges horitzontals.


Museu del Montsià: Informació general

El centre s'organitza en dos grans edificacions simètriques de planta rectangular, que corresponen al que eren les escoles de xiquets i xiquetes, ara convertides en el Bloc d'exposicions, i el Bloc d'oficines i espais interns, separats per un cos central que fa les funcions de vestíbul.


Museu del Montsià: Informació general

El nucli originari de l'actual Museu fou l'antic museu municipal, creat el 1956 a partir de les troballes arqueològiques del Dr. Francesc Esteve i els seus col·laboradors integrats en el Grup de Recerques Arqueològiques d'Amposta.


Museu del Montsià: Informació general

El Museu del Montsià es va constituir l'any 1983 per iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Amposta, com un museu públic, comarcal i pluridisciplinar. Posteriorment, el Consorci del Museu Comarcal del Montsià, format l'any 1993 pel Consell Comarcal del Montsià i per l'Ajuntament d'Amposta, ha permès consolidar la seva vocació territorial i potenciar la seva acció com a centre gestor del patrimoni natural i cultural.


Museu del Montsià: Informació general

En el Museu es van reunir importants col·leccions arqueològiques, etnològiques i d'altres del medi natural, provinents del Montsià, el Baix Ebre i les comarques veïnes; aquesta especialització ha determinat que l'acció museística del centre es desplegués preferentment en el patrimoni arqueològic, etnològic i natural. Com a equipament cultural s'ha dotat amb els serveis i les infraestructures necessàries per a desenvolupar les seves funcions (sales d'exposició permanent i temporal, sala d'actes, sales de reserva de col·leccions, laboratori-taller, biblioteca i fons audiovisual, serveis didàctics, serveis turístics, etc.).

Com a centre cultural dinàmic, promou anualment un ampli programa d'activitats públiques: exposicions, tallers, conferències, jornades, publicacions, etc. Com a servei públic obert, el Museu esdevé una plataforma a l'abast de la societat, en participar en iniciatives locals diverses i recolçar les activitats dels Amics i Col.laboradors. Com a Museu Comarcal, les funcions i serveis propis s'estenen al conjunt dels municipis de la comarca, a través d'un conveni que inclou: les exposicions i tallers didàctics itinerants, el préstec d'infraestructura i l'assessorament tècnic.

En definitiva, en el Museu del Montsià, la recerca i la conservació del patrimoni natural i cultural s'integren en una estratègia de desenvolupament local, d'acord amb els plantejaments dels museus de territori i societat.

L'actualització de l'estratègia museística del Consorci del Museu Comarcal del Montsià, es vincula al plantejament de gestió del patrimoni comarcal, i a l'ampliació i reforma de les dependències de la seu del Museu. Això determina, més enllà dels serveis consolidats en la primera etapa, l'extensió territorial del museu comarcal. A la vegada, propicia que el discurs expositiu, de síntesi i interdisciplinar, de la seu central s'hagi d'enllaçar amb els continguts derivats de l'adequació d'altres equipaments patrimonials en el conjunt dels municipis de la comarca, amb els quals s'interrelaciona constituint una xarxa territorial. Entre aquests centres citem l'exposició permanent "Freginals en el temps"; la Col·lecció d'Història Natural de Santa Bàrbara; El poblat ibèric de la Moleta del Remei a Alcanar; el Centre d'Interpretació de la Terrissa Galerenca; etc


Museu del Montsià - C/ Gran Capità, - Tel. -